LU: +352 661 701 700 | BE: +32 475 74 46 95 |

Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens

Dit beleid voor het verwerken van persoonlijke gegevens is geschreven om u te helpen begrijpen hoe persoonlijke gegevens bij het gebruik van de site verwerkt worden. Daar vindt u ook informatie over uw rechten.

Wij raden u aan dit document aandachtig te lezen. Er is moeite gedaan om het begrijpelijk te maken. Indien u aanvullende informatie en / of verduidelijking wenst over dit document, neem dan contact met ons op.

Door dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens te aanvaarden, geeft u uw algemene toestemming aan Meto Consult voor alle gegevensverwerking die in dit document wordt gespecificeerd.

Op wie is dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van toepassing?

Het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op alle huidige en voormalige gebruikers van de site.

Enkele definities

De Gegevensbeschermingsautoriteit definieert de verwerking van persoonsgegevens als: "elke bewerking of reeks bewerkingen die op persoonsgegevens worden toegepast. De werkzaamheden in kwestie zijn bijzonder gevarieerd en omvatten het verzamelen van gegevens, hun opslag, gebruik, wijziging, communicatie, enz. "

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. IP-adres: het IP-adres is een nummer dat is toegewezen door uw internetprovider. Met dit IP-adres kunnen computers en webservers met elkaar communiceren om u toegang te geven tot een website. IP-adressen worden bijvoorbeeld gebruikt voor IT-beveiliging en systeemdiagnose. Deze informatie kan ook worden samengevoegd om de prestaties en bezoeken van de site te analyseren.

Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen als u websites bezoekt.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt als u de site gebruikt?

1- Gegevens die worden verwerkt bij het raadplegen van de site

Deze site maakt gebruik van de statistische tool Google Analytics die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Door de statistieken van het siteverkeer te analyseren, weten we hoe de website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te bij het analyseren van het gebruik van de site door zijn gebruikers helpen. De gegevens die door de cookies worden gegenereerd met betrekking tot het gebruik van de site (inclusief het IP-adres), worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site voor de uitgever samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit van de site en het gebruik. Internet. Google zal deze gegevens waarschijnlijk aan derden verstrekken in geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken, waaronder in het bijzonder de uitgever van deze site. Door gebruik te maken van deze website geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google.

Meer informatie over Google Analytics: Privacybeleid (of andere pagina's geleverd door Google) - Desactivering (of andere pagina's geleverd door Google) - Google Privacy Shield

Meto Consult heeft geen controle over het gebruik dat deze bedrijven maken van de verzamelde informatie.

2- Gegevens die worden verwerkt wanneer een gebruiker een formulier invult

De informatie die u ons op vrijwillige basis meedeelt (naam, voornaam, e-mail,...) bijvoorbeeld via het gebruik van een contactformulier of anderszins, kan gecodeerd worden in databasebestanden. Deze informatie zal worden gebruikt voor het exclusieve gebruik van de site-editor. Ze worden niet doorgegeven aan derden. De enige uitzondering op dit principe zijn de verzoeken om mededeling van deze informatie op initiatief van de tot formulering ervan gemachtigde autoriteiten.

Type gegevensOntvangerVerwerkings grondslagDoelstellingen
IdentificatiegegevensMeto ConsultToestemmingDe gegevens die worden verzameld uit de velden van de contactformulieren worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden. Deze gegevens kunnen worden gecodeerd in een prospectdatabasebestand.
Bescherming tegen fraude (IP)Meto ConsultGerechtvaardigd belangWij registreren IP-adressen om illegale activiteiten, fraude of beveiligingsinbreuken te voorkomen, op te sporen en te analyseren.

E-mails, inclusief berichten van de contactformulieren van de site, worden permanent opgeslagen in de e-mailarchieven.

Wie heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die door deze site worden verzameld?

De persoonsgegevens die Meto Consult verzamelt als gevolg van het gebruik van de site, worden verwerkt door de site-editor die tevens de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Om technische redenen zijn deze gegevens ook toegankelijk voor het bedrijf dat de site en de database host (Nerim Paroi Nord de la Grande Arche - 1 parvis de la Défense - 92044 PARIS LA DEFENSE). Bepaalde gegevens kunnen ook worden verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics, enz.).

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan autoriteiten, toezichthoudende instanties en andere derde partijen in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in geval van verdenking en / of poging om bepaalde strafbare feiten op te sporen, als een gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website of met het oog op het behoud van het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Dataveiligheid

Meto Consult besteedt veel aandacht aan de veiligheid van persoonsgegevens en neemt technische maatregelen om deze gegevens te beschermen (https,...).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt uw rechten (raadpleging, rectificatie, verwijdering, enz.) met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die aan het begin van dit document is vermeld.

Meto Consult heeft een maand de tijd om een beslissing te nemen en op uw verzoek te reageren. Deze termijn begint wanneer Meto Consult uw verzoek ontvangt en in het bezit is van alle informatie die nodig is om op uw verzoek te beslissen.

U hebt het recht om de beslissingen van Meto Consult aan te vechten door contact op te nemen met de Nationale Klachtencommissie Gegevensbescherming 15, Boulevard du Jazz L-4370 BelvauxRaadpleeg ook de algemene gebruiksvoorwaarden

Zie ook het cookiebeleidLaatst bijgewerkt: 10 augustus 2020